Daadkracht in

ORGANISATIE

Synergie op strategisch, tactisch en operationeel niveau is essentieel om uw project succesvol te realiseren. Maak gebruik van Compax als uw partner op het gebied van strategie & beleid, verander- of projectmanagement en ontdek daadkracht in organisatie.

Draagkracht in

COMMUNICATIE

Relevante, juiste en tijdige communicatie is cruciaal om een project zowel intern als extern te laten dragen. Geef uw project in handen van Compax en ontdek de draagkracht van communicatie.

Over Compax

Compax is een project- en adviesbureau, hoofdzakelijk werkzaam in het bestuurlijk, ruimtelijk en maatschappelijk domein. Compax biedt analytische, creatieve en pragmatische ondersteuning bij projecten op het gebied van o.a. bouwen, wonen, werken, recreëren, winkelen en infrastructuur. Hiermee adviseert en assisteert Compax zowel publieke als private organisaties bij het positioneren, organiseren en communiceren van projecten.

GEBIEDSONTWIKKELING

Een gebied, wijk of project kan gepositioneerd worden aan de hand van functie, gebruikers en toekomstplannen. Een sterke positionering, passende promotie en het bereiken van de juiste doelgroepen vervult een belangrijke rol in het succesvol ontwikkelen van een gebied. Compax helpt bij het positioneren van projecten en vertaalt ambities naar een concrete marketingstrategie met bijpassend communicatieplan.

STAKEHOLDERS

Een succesvol bouwproject valt of staat met wederzijds begrip. Het creëren van draagvlak in de omgeving begint bij het luisteren naar wensen en behoeften. Tijdige en passende communicatie over het project, de planning en de impact voor betrokkenen vormt een cruciale schakel in het succesvol realiseren van projecten in de openbare ruimte. Compax legt de juiste verbinding tussen projectdoelen en de wensen van mensen in het projectgebied en de omgeving.

PARTICIPATIE

De participatie van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden is in toenemende mate van belang voor de ontwikkeling en uitvoer van (overheids)beleid. De uitgangspunten in een omgevingsvisie of de mogelijkheden binnen een project geven leiding aan het inkaderen van participatiemogelijkheden. Compax helpt bij het bereiken en betrekken van de juiste mensen, op de juiste momenten en met de juiste mate van invloed.

The human side of business

Compax is ontstaan uit de ambitie om mensen, wensen en doelen te verbinden en opgericht door Fleur Corneeltje Kuijper. Als bevlogen organisatie- en communicatieprofessional is Fleur sinds 2015 betrokken geweest bij een breed scala aan projecten in de elektro-, civiel- en cultuurtechnische industrie. Denk hierbij aan strategische planvorming voor aanbestedingstrajecten, het verrichten van sociaal-demografisch onderzoek, het ontwikkelen van gebiedspromotie-plannen en project-, en omgevingsmanagement. Met haar creatieve en abstracte denkvermogen brengt zij een alternatieve blik in het bestuurlijk, ruimtelijk en maatschappelijk domein en weet stakeholders op de juiste wijze te definiëren, bereiken en betrekken bij projecten.

Dienstverlening

Compax verleent diensten op het gebied van Organisatie & Communicatie in het bestuurlijk, ruimtelijk en maatschappelijk domein. Onderstaande diensten geven een indicatie van de diverse werkzaamheden.

ORGANISATIE

Strategie & Beleid

Het behalen van resultaat kan niet zonder te weten wie je bent, waar je voor staat en waar je naartoe wil. Het definiëren van een duidelijke visie, missie en kernwaarden vormt het uitgangspunt om een juiste strategie te kiezen en beleid te bepalen. Een goede strategie en een kristalhelder beleidsplan leiden tot praktische doelstellingen. Al tezamen vormt de strategie, het beleid en de doelstellingen het hart vanuit waar u betrokkenen kunt motiveren, sturen en verbinden.

Verandermanagement

Succesvol resultaat behalen vraagt om gezonde en gemotiveerde mensen. Maar hoe zorg je voor belangenbehartiging, wederzijds begrip én betrokkenheid? Verandermanagement vraagt om resonerend leiderschap en het creëeren van verbinding. Compax ondersteunt bij verandermanagement waarin strategisch richting wordt gegeven en praktisch resultaat wordt behaald.

Projectmanagement

Een goede uitvoer van de beoogde doelstellingen leidt tot succesvol resultaat. Het bewaken van projectoverzicht, toezien op en stimuleren van realisatiekracht en tussentijdse beoordeling bepaalt een goede projectuitvoer. Compax ondersteunt bij projectmanagement waar gezamenlijk resultaat telt.

COMMUNICATIE

Onderzoek & Advies

Richting bepalen kan alleen wanneer je weet wat er speelt in de omgeving. Sociaal onderzoek geeft inzicht in strategische overwegingen door middel van demografische, interpersoonlijke en gedragsgerichte analyses. Compax brengt sociaal gerelateerde aspecten in beeld en geeft advies over het nemen van strategische stappen.

Stakeholdercommunicatie

Het signaleren, informeren en betrekken van stakeholders draagt bij aan succesvolle projectrealisatie. Goede stakeholder communicatie vraagt om juiste, tijdige en relevante informatieverstrekking. Compax acteert als verbindende kracht tussen een project en alle relevante stakeholders.

Plannen & Teksten

Gedegen uitwerking van beoogd beleid brengt overzicht en concretie. Het uitwerken van strategische, financiële en sociale plannen of teksten met tijd gerelateerde doelstellingen vormt de basis voor succesvolle projectrealisatie. Compax ondersteunt bij het uitwerken van uw plannen in woord en beeld.

Werkwijze

Ieder vraagstuk kenmerkt zich door haar eigen complexiteit en dynamiek. Dat betekent dat ieder project maatwerk is. Compax maakt gebruik van een standaard werkwijze om succesvol samen te werken en gezamenlijk resultaat te behalen.
1. Probleemanalyse

1. Probleemanalyse

2. Oplossingsstrategie

2. Oplossingsstrategie

3. Implementatie

3. Implementatie

4. Evaluatie

4. Evaluatie

Opdrachtgevers

Een breed scala aan opdrachtgevers heeft reeds gebruik gemaakt van Compax:

Neem contact op.

Laten we kennismaken? Maak contact zodat we elkaar kunnen ontmoeten.

contact

Compax
De verbindende schakel tussen mensen, wensen en doelen in het bestuurlijk, ruimtelijk en maatschappelijk domein.

www.compax.nu
 info@compax.nu

error: Content is protected !!